Thể lệ

Đối tượng tham dự
Công dân Việt Nam, tuổi từ 18-35
Chưa có kịch bản điện ảnh nào đoạt giải thưởng quốc gia và quốc tế
Chưa có kịch bản được sản xuất thành phim thương mại chiếu tại các rạp hay truyền hình trong và ngoài nước
Cách thức tham dự
Các kịch bản tham dự phải là kịch bản nguyên gốc, không chấp nhận các kịch bản chuyển thể từ các chương trình truyền hình, phim, hoặc các tác phẩm văn học
Mỗi thí sinh tham dự thi không quá 2 tác phẩm
Tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mĩ tục dân tộc
Tác phẩm dự thi được đánh máy vi tính, cỡ chữ 14, font Times New Roman, khoảng cách dòng đơn
Quy định về bản quyền
Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. BTC sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm vi phạm và không chịu trách nhiệm khi có tranh chấp quyền tác giả
BTC không chịu trách nhiệm và không chấp nhận các tác phẩm gửi đến BTC trễ hơn thời gian quy định với bất kì lý do gì
BTC được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ cho công tác tuyên truyền và in ấn các tài liệu truyền thông không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất kì một khoản thù lao nào khác
Sau cuộc thi, thí sinh được quyền sử dụng kịch bản của mình cho các mục đích khác kể cả việc sản xuất phim thương mại, tuy nhiên, phải thông báo và được CGV thông qua Kết quả chấm tác phẩm của Hội đồng thẩm định và BTC là quyết định chung cuộc, BTC không giải quyết khiếu nại của thí sinh tham dự về kết quả đã được công bố

Cấu trúc chương trình

Giai đoạn 1
Tuyển sinh
 • (06/06/2017 - 08/07/2017)
 • Thí sinh nộp bài thi là ý tưởng kịch bản tối đa 1000 chữ về Ban tổ chức
 • Nội dung phát triển kịch bản:
  Chủ đề: Tất cả các chủ đề được Luật Điện ảnh Việt Nam cho phép
  Thể loại: Tất cả các thể loại được Luật Điện ảnh Việt Nam cho phép
 • Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định nội bộ của CGV với sự chỉ đạo của Giám đốc phát hành phim CGV, sẽ lựa chọn từ 24 ý tưởng xuất sắc nhất vào giai đoạn 2
 • Xem bài dự thi mẫu Tại đây
Giai đoạn 2
Huấn luyện và phát triển kịch bản
 • (24/07/2017 - 25/08/2017)
 • Các thí sinh được tham gia vào các buổi tập huấn nâng cao kĩ năng và kiến thức về biên kịch với nội dung được Ban cố vấn, Ban tổ chức và Hội đồng thẩm định xây dựng
 • Các thí sinh được chia thành 6 đội. Mỗi thành viên Hội đồng thẩm định sẽ là giáo viên hướng dẫn trực tiếp cho 1 đội thí sinh để phát triển các ý tưởng thành những kịch bản ngắn từ 15-20 trang
 • Hội đồng thẩm định là những đạo diễn, Nhà sản xuất phim nổi tiếng tại Việt Nam, gồm: Đạo diễn-NSX Charlie Nguyễn, Đạo diễn Đức Thịnh, Đạo diễn Lê Thanh Sơn, NSX-diễn viên Trương Ngọc Ánh, Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ
Giai đoạn 3
Thi đấu và trao giải
 • (26/08/2017 - 14/09/2017)
 • Hội đồng thẩm định chấm điểm cho các kịch bản và lựa chọn ra 6 kịch bản xuất sắc nhất của mỗi đội. 6 kịch bản được lựa chọn sẽ trình bày trước các nhà sản xuất phim nổi tiếng trong nước. Kịch bản được điểm cao nhất của các nhà sản xuất sẽ giành giải Vàng-Bạc-Đồng và Khuyến khích của cuộc thi