Giới thiệu

Đơn vị tổ chức
CJ CGV Việt Nam
Mục đích
Tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng biên kịch trẻ để góp phần cho ra đời những bộ phim Việt có chất lượng ngày càng cao
Khẳng định cam kết của CGV cùng các đạo diễn/nhà sản xuất uy tín của Việt Nam trong hành trình đồng hành cùng các tài năng biên kịch nói riêng và các nhà làm phim trẻ nói chung
Thời gian - Địa điểm
Địa điểm: Thí sinh trên cả nước
Thời gian:
  • Giai đoạn 1 (TUYỂN SINH): Từ 06/06/2017 đến 08/07/2017
  • Giai đoạn 2 (HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN KỊCH BẢN): Từ 24/07/2017 đến 25/08/2017
  • Giai đoạn 3 (THI ĐẤU VÀ TRAO GIẢI): Từ 26/08/2017 đến 14/09/2017

Hội đồng thẩm định

Đạo diễn
Charlie Nguyễn
Đạo diễn
Đức Thịnh
NSX - Diễn viên
Trương Ngọc Ánh
Đạo diễn
Lê Thanh Sơn
Đạo diễn
Phan Gia Nhật Linh
Đạo diễn
Đinh Tuấn Vũ